DOWNLOAD

  - OBIEKTY - "na torze i obok toru..."

 I Dodatki tylko dla budowniczych tras!!!    For Routebuilders Only !!!
        Jeśli nim nie jesteś, to nie ma tu nic dla Ciebie....

Projekt "Sygnalizacja PKP wersja 3.x" zostaje zawieszony do odwołania.
Powód: naruszenie zasad przez użytkownika gepard.
Informuję, że projekt "linia 271" wykorzystuje obiekty bez zgody autora (autorów) - niezgodnie z zapisami w licencji. Wykorzystane zostały również obiekty z modyfikacjami, na które ich autor zgody nie wyraził. Każdy, kto posiada ten dodatek na dysku powinien go trwale usunąć, gdyż został on opublikowany z naruszeniem praw autorskich. Tym samym również serwis "stacjats.com" łamie prawo. W przypadku braku reakcji autorów (dodatku i strony, na której go opublikowano) zostaną poczynione dalsze kroki na drodze prawnej 

Wskaźniki PKP - Bonus 2011

Zestaw wskaźników, które dopiero zostaną wprowadzone do stosowania.

Szczegóły i instrukcja instalacyjna w pliku readme.txt wewnątrz archiwum.

ver. 1.0  26.04.2011

[ 0,4 MB ]  

pobierz....

Wskaźniki PKP

Zestaw najczęściej spotykanych wskaźników. Szczegóły i instrukcja instalacyjna w pliku readme.txt wewnątrz archiwum.

Wersja 1.06 - dodane "zagubione" W5 i W15

ver. 1.06  30.08.2010

[ 1,71 MB ]  

pobierz....

Wiadukt betonowy, trzyprzęsłowy

Dodatek dla budowniczych tras - trzy wersje (ilość torów). Szczegóły i instrukcja instalacyjna w pliku readme.txt wewnątrz archiwum.Obiekt bazowy zbudowany na potrzeby projektu "Podkarpacie"

ver. 1.0  29.09.2007

[ 540 kB ]  

pobierz....

Szablony odległości 

Dodatek pomocniczy przy pracy w RouteEditor-ze - do orientacji w terenie. Szczegóły i instrukcja instalacyjna w pliku readme.txt wewnątrz archiwum.

ver. 1.0  14.07.2006

[ 35 kB ]  

pobierz....

Znaki pochylenia podłużnego linii

Szczegóły i instrukcja instalacyjna w pliku readme.txt wewnątrz archiwum.

ver. 1.0  14.07.2006

[ 24 kB ]  

pobierz....

Znaki kilometrowe i hektometrowe PKP

Pakiet trzech wersji znaków, w tym dwa dla linii zelektryfikowanych. Szczegóły i instrukcja instalacyjna w pliku readme.txt wewnątrz archiwum.

v 1.2 - dodano tablice na słupy bramek trakcyjnych 

ver. 1.2  13.05.2006

[ 0,3 MB ]  

pobierz....

Przejścia dla pieszych 

przejścia dla pieszych z płyt betonowych wielkowymiarowych typu CBP - stosowane w przejściach międzyperonowych. Instrukcja instalacyjna w pliku readme.txt wewnątrz archiwum.

ver. 1.0  25.11.2004

[ 81 kB ]  

pobierz....

Przejazdy z płyt CBP 

Przejazdy kolejowe z płyt betonowych wielkowymiarowych typu CBP - ponad 20 kompletów. Instrukcja instalacyjna w pliku readme.txt wewnątrz archiwum.

ver. 1.0  06.10.2004

[ 153 kB ]  

pobierz....

Przejazdy z płyt "MirosławUjski" 

Przejazdy kolejowe z płyt betonowych małych. Instrukcja instalacyjna w pliku readme.pdf wewnątrz archiwum.

ver. 1.0  09.06.2004

[ 152 kB ]  

pobierz....

Przejazdy z płyt "MirosławUjski"_1 

Uzupełnienie numer 1 do pakietu zasadniczego. Instrukcja instalacyjna w pliku readme.txt wewnątrz archiwum.

ver. 1.0  [uzupełnienie] 20.09.2004

[ 44 kB ]  

pobierz....

Szafy sterownicze s.r.k - kontenerowe

Przytorowe szafy sterownicze s.r.k.- duże typu kontenerowego - w dwóch wersjach: starsza - z logo dawnej firmy ADtranz i dzisiejsza - z logo BOMBARDIER Transportation. Instrukcja instalacyjna w pliku readme.txt wewnątrz archiwum. Modele wykonał Arturo.

ver. 1.0   05.10.2004

[ 254 kB ]  

pobierz....

Szafki sterownicze s.r.k

Przytorowe szafki sterownicze s.r.k.- małe, najczęściej stosowane na polskich stacjach i szlakch. W kilku wersjach w zależności od potrzeb. Instrukcja instalacyjna w pliku readme.txt wewnątrz archiwum.

ver. 1.0   04.10.2004

[ 183 kB ]  

pobierz....